مقالات آموزشی

آموزش سازمانی و ارتقاء مهارت منابع انسانی

آموزش کارکنان سازمان

آموزش سازمانی از عوامل بسیار موثر در تغییر رفتار و ارتقاء مهارت منابع انسانی می باشد.
سازمان ها متشکل از نیروی انسانی هستند و با توجه به پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی به نظر آموزش سازمان یافته کارکنان ضروی می رسد. سازمان ها به منظور هم گام شدن با جامعه موظف به پرورش و آموزش کارکنان خود با تکنولوژی روز می باشند.

تعریف آموزش سازمانی OT

آموزش سازمانی (Organizational Training (OT فرآیند ایجاد، حفظ و انتقال دانش در درون سازمان است.
آموزش سازمانی شامل آموزش هایی برای حمایت از اهداف استراتژیک مشاغل سازمانی و برآوردن نیازهای آموزشی است که در پروژه‌ها و فرایندهای سازمانی مشترک است.
آموزش کارآمد نیازمند ارزیابی نیازها، برنامه ریزی، طراحی دستورالعمل و ابزار و رسانه‌های آموزشی مناسب است. به عنوان یک فرایند سازمانی، مولفه‌های اصلی آموزش شامل برنامه های مستند، پرسنل با تسلط مناسب بر رشته های خاص و سایر زمینه های دانش و سازوکارهای سنجش اثربخشی برنامه آموزشی است.

یادگیری سازمانی به عنوان تابعی از تجربه در درون یک سازمان اتفاق می‌افتد و به سازمان اجازه می‌دهد تا در یک محیط در حال تغییر، رقابت کند. در یک کلام، یادگیری سازمانی پیشرفت فرایندی است که می تواند بهره وری، دقت و سود را افزایش دهد.

هدف آموزش سازمانی

هدف از آموزش سازمانی توسعه مهارت ها و دانش افراد است تا بتوانند نقش‌های خود را بطور مؤثر و کارآمد انجام دهند.

از اهداف آموزش سازمانی می توان به طور مختصر به موارد ذیل اشاره نمود:

 • بهبود وضعیت مدیریتی
 • آماده کردن کارمندان در جهت ارتقاء شغلی
 • بالا بردن فضائل اخلاقی
 • آگاهی داشتن از تکنولوژی روز و جاری در جامعه
 • افزایش کیفیت ارتباط کارمندان با مردم

در مراکز آموزش سازمانی با هدف ارائه مشاوره و خدمات مناسب آموزشی به کلیه سازمانها و شرکت های دولتی و خصوصی امکان تدوین سرفصل آموزشی متناسب با نیازهای هر سازمان، تأمین پکیج های آموزشی مناسب برای هر دوره یا سمینار، توجه به محدودیت زمانی کارکنان و هماهنگی با مدرسان متناسب با زمان‌های مورد نظر سازمان، امکان برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی در محل مرکز یا در محل سازمان و استفاده از اساتید حرفه‌ای و متخصصان با سابقه جهت تدریس و انتقال تجربیات تخصصی آنان مهیا می گردد.

مزایای آموزش سازمانی

اهمیت آموزش سازمانی با مزایای مختلفی در سازمان هایی که فرهنگ یادگیری را ایجاد می کنند نشان داده می شود:

 1. ارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی بخش دولتی از طریق افزایش سطح توانایی دانش و مهارت کارمندان دولت
 2. توانمندسازی و توسعه مدیران جهت ایفای مؤثر نقش ها و وظایف مدیریتی
 3. آماده سازی کارمندان دولت از بعد دانش، مهارت و شایستگی شغلی برای ارتقاء به رده های شغلی بالاتر
 4. افزایش اثربخشی و کارایی در ارائه خدمات دولتی از طریق توسعه دانش و مهارت های متصدیان مشاغل
 5. تطبیق محتوای دوره های آموزشی با فرایندها و چالش های پیش روی سازمان
 6. صرفه جویی در هزینه های آموزشی، سفر و اقامت و درحال افزایش تعداد فراگیران و نیز انعطاف پذیری در محل و زمان برگزاری دوره
 7. ارزیابی دوره ها بر اساس پروژه یا آزمون، مطابق با فرآیندها و موقعیت های شغلی سازمان
 8. تیم سازی و ایجاد کارگروه تخصصی از همکاران با وظایف شغلی مختلف، ارائه راهکارهای عملی برای مسائل سازمانی و نیز ایجاد روحیه همکاری

هنگامی که سازمان ها وقت و منابع خود را به توسعه فرهنگ یادگیری و اجرای آموزش سازمانی اختصاص می دهند، رقابت‌پذیری بیشتری خواهند داشت. این افزایش توانایی واکنش سریع به تغییرات سریع بازار فقط یکی از دلایل اهمیت آموزش سازمانی است.

سنجش اثربخشی آموزش‌های سازمانی

متداول ترین روش برای سنجش اثربخشی آموزش‌های سازمانی، منحنی یادگیری است.

منحنی‌های یادگیری، رابطه‌ای را نشان می دهند که چگونه سازمان با تولید بیشتر محصول یا ارائه خدمات، بهره وری، کارایی، قابلیت اطمینان و یا کیفیت تولید و بازده را افزایش می‌یابد. منحنی‌های یادگیری به دلیل میزان یادگیری سازمانی متفاوت است. میزان یادگیری سازمانی متأثر از مهارت فردی، پیشرفت در فناوری سازمان و پیشرفت در ساختارها، روال و روش‌های هماهنگی است.

آموزش های سازمانی ناموفق

چرا گاهاٌ دیده می شود آموزش های سازمانی علارقم برنامه ریزی ها و برگزاری با کیفیت کلاس ها فاقد نتیجه مورد انتظار هستند. همه ما با کارمندانی خسته از کار که تنها به ضرورت شغلی و گاهاٌ از روی اجبار در این کلاس ها حضور یافته اند برخورد کرده ایم. شاید علت این امر عدم نیاز سنجی درست است. کارمندان شرکت کننده در یک کلاس قطعاٌ رنج سنی متفاوتی دارند و به فراخر سابقه و تجربه کاری خود در سطح اطلاعاتی متفاوتی از یکدیگر قرار دارند. به نظر می رسد تنها نباید به ارتقا سطح آموزش توجه کرد. کارمندان با توجه به رنج سنی باید دسته بندی شوند و از نظر علمی مورد ارزشیابی قبلی قرار گیرند تا مطالب تکرای موجب خستگی آنها نشود و همچنین دوره های آموزشی باید در ساعات مناسب برگزار گردد.

فرایند آموزش در سازمان ها

در این بخش با مراحل فرآیند آموزش پرسنل آشنا خواهید شد. فرایند آموزش در سازمان ها، معمولاً از مراحل زیر تشکیل می شود:

در مرحله تعیین هدف، استراتژی آموزش تدوین گشته و اهداف آموزشی تعیین می گردد.

در مرحله نیازسنجی آموزش، نوع و مقدار آموزش به تفکیک پرسنل، تعیین می گردد. در این مرحله به این سؤالات پاسخ داده می شود:
چه کسی باید آموزش ببیند؟
چه نوع آموزشی برای رفع نیاز در داخل و خارج سازمان مورد نیاز است؟

در مرحله طراحی، یک طرح یا پلن آموزشی تهیه می شود که شامل این اطلاعات می باشد:
۱- عناوین آموزشی
۲- سرفصل های آموزشی
۳- اهداف آموزشی
۴- محتوای آموزشی
۵- فناوری آموزش
۶- روش آموزش
۷- روش ارزیابی
۸- ویژگی مدرسین

در مرحله برنامه ریزی آموزشی، اهداف، انتظارات، شرکت کنندگان، روش ها، زمانبندی اجرا، منابع مورد نیاز و ملاک های ارزشیابی برای سیستم آموزشی سازمان، تعیین می گردد

مرحله اجرای آموزش، شامل پشتیبانی های لازم برای اجرای برنامه های آموزشی (قبل از آموزش، حین آموزش، بعد از آموزش) می باشد.

در مرحله ارزشیابی و نظارت، نتایج آموزش از طریق ملاک ها و استانداردهای از پیش تعیین شده، اندازه گیری می گردد و مشخص می شود که آیا سرمایه گذاری سازمان در امر آموزش موجب بهبود عملکرد کارکنان و یا افزایش بهره وری و کارآیی سازمان شده است؟

از مهم ترین دوره های آموزشی که به صورت جاری در برنامه آموزشی سازمان ها قرار دارد مهارت های هفتگانه کامپیوتر که با عنواین ICDL I, ICDL II شناخته می شوند می باشد. مهارت های هفتگانه کامپیوتر شامل مبانی کامپیوتر، ویندوز، اینترنت، ورد، اکسل، اکسس و پاورپوینت می باشد.

خلاصه برنامه آموزشی سازمانی

یک برنامه آموزشی سازمانی شامل فعالیت های زیر است:

 • شناسایی آموزش های مورد نیاز سازمان
 • کسب و ارائه آموزش برای رفع آن نیازها
 • ایجاد و حفظ توانایی آموزشی
 • ایجاد و حفظ سوابق آموزشی
 • ارزیابی اثربخشی آموزش
0 0 رای
به این مقاله امتیاز دهید

فرهاد دهقان

موسس و مدیرعامل بیگ والت ✍ "زمان شما محدود است، بنابراین آن را با زندگی به سبک دیگران هدر ندهید. اجازه ندهید زمزمه های دیگران باعث شوند تا صدای درونی خود را نشنوید. از همه مهم تر، شجاعت این را داشته باشید که به حرف دل خود و یافته های درونی خود عمل کنید. آنها به خوبی می دانند که شما دوست دارید چه کاری انجام دهید. همه چیزهای دیگر در درجه دوم اهمیت قرار دارند. "
مشترک شدن
اطلاع از
guest
0 پرسش و پاسخ کاربران
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x