دانستنی‌های کسب و کارمقالات آموزشی

تاريخچه فورواردر

متصدی حمل و نقل

تاريخچه فورواردر

قديم ترين تمدن بشری در سواحل درياها و کنار رودخانه ها بوجود آمد و در همين نواحی اولين مبادلات کالا شروع گرديد و تجارت روبه توسعه نهاد . حمل و نقل و تجارت هردو از بنادر شروع شدند و پس از آن در خشکی گسترش يافتند . فعاليت تجاری در 2000 سال قبل از ميلاد در فنيقيه و بين 500 تا1000 سال قبل از ميلاد در رم و پس از آن ايجاد را ه های مشهوری مانند جاده ابريشم بين اسيا و منطقه مديترانه تماماً شاهد اين مدعا هستند .امروزه نيز همچون ازمنه گذشته قسمت اعظم محمولات از طريق دريا حمل می گردد (90 درصد کالاها به وسيله کشتی ، 9 درصد به وسيله راه آهن و کاميون و خط لوله و کتر از درصد با هواپيما).
قدمت خدمات فورواردر به قرن دهم میلادی باز می گردد . در اين زمان فورواردر فعاليت خود را با انبارداری کالا در بنادر و شهرها شروع نمود .در ابتدا به عنوان عامل Agen از طرف صاحب کالا عمل می کرد و خدمات ديگری از قبيل تخليه و بارگيری کالا و حمل و نقل را نيز انجام می داد .در آن زمان صفت مشخصه فورواردر دارابودن انبار ، آشنایی با جاده ها و مسيرهای مناسب و آشناطی با حمل کنندگان بود .بعداً تخصص هايی در زمينه ارتباطات ، بسته بندی کالا و مسائل گمرکی نيز بدست آورد.

با کشف قاره امريکا در سال 1492 تجارت جنبه جهانی وسيع تر پيدا نمود و به تدريج مر کز تجارت دنيا از منطقه مديترانه به منطقه اقيانوس اطلس منتقل گرديد . در سده شانزدهم ميلادی فورواردرها يی بوجود آمدند که خود بارنامه صادر می کردند . بعضی از آين فورواردرها يی بوجود آمدند که خود بارنامه صادر می کردند .بعضی از آطن فورواردرها هنوز فعال هستند . در اين سده تحولات زيادی در ايجاد راه ها ، پل ها ، بنادر و انبارهای بزرگ گمرک بوجود آمد که خود کمک زیادی به پيشرفت حمل و نقل نمود.

در ابتدای قرن هيجدهم فورواردرها شروع به جمع آوری کالا از صاحبان انها به قصد حمل به مقصد نهاطی نمودند و فعاليتهای گستردهای در اين زمينه ها به عمل آوردند .در اين زمان فورواردرها شروع به خرد بيمه نمودند و خدمات آنها تا حدودی جهت صاحبان کالا مشخص گرديد در ضمن خدمات بانکی را که قبلاً انجام می دادند تقریباً رها ساختند اختراع کشتی های تجاری و لوکومتيو (اولين کشتی بخار به وسيله فولتون در سال 1817 و اولين لوکومتيو به وسيله Trevithick درسال 1802 ساخته شد)، باعث تحول عمده ای در امر حمل و نقل و رشد هرچه بيشتر فورواردرها گرديد.
توسعه خطوط آهن در اروپا در سال های 1830 تا1870 و در سال های بعد در ساير نقاط دنيا از ديگر اقداماتی بود که باعث توسعه حمل و نقل و فعال تر شدن فورواردرها گرديد . توسعه راه آهن که در اين زمينه عمده ترين وسيله زمينی حمل کالا بود باعث شد که نرخ حمل بار با راه آهن برابر يک دهم نرخ حمل ابر با گاری شود .در اين اثنا رقابت شديدی بين راه آهن و خطوط کشتيرانی بوجود آمد که موجب پايين آمدن نرخ حمل و نقل کالا گرديد .دراين دوره فورواردرها جای خاصی در اقتصاد کشورها احراز نمودند و در زمينه ارائه نرخ های مناسب تخصص يافتند.

در پايان قرن نوزدهم توسعه صنايع اتومبيل سازی و ساخت لوکومتيوهای برقی باعث تحرک بطشتری در حمل و نقل و تجارت بين المللی گرديد .(درسال 1876 Otto اولطن موتور بنزينی را ور در سال 1885 Benz اولين اتومبيل را ساخت و اولين موتور ديزلی در سال 1897 ساخته شده ،) در اين دوره اروپا به صورت مرکز ساخت کالاهای مصرفی درآمد و لذا نقش فورواردر در اروپا مهمتر از ساير نقاط دنيا گرديد . اين امر باعث شد که فورواردرهای اروپا بيشتر در نقش صادرکننده کالا عمل نمآيند . در اين زمان به علت توسعه صنعت و تجارت در امريکا حرفه فورواردر ی در اين قاره نيز توسعه چشمگيری پيدا نمود و ارتباط نزديکی بين فورواردهای اروپا و امريکا در زمينه آموزش های حرفه ای و همکاری مشترک بعمل آمد .در اين ايام اتحاديه فورواردها در شهر لايپزيک در 19 ژانويه 1880 برگزار گرديد.
در ساير قاره ها فورواردها عمدتاً در امر واردات فعاليت می کردند و بيشتر حالت عامل دريافت Receiving Agent و حق العمل کار گمرک Customer Broker را داشتند . به همان نسبتی که کشورهای در حال توسعه در صنعت پيشرفت نمودند و محصولات صنعتی توليد و صادر کردند ، فورواردها نيز در اين کشور ها در امر صادرات فعال شدند و نقش يک فورواردر واقعی را بازی کردند اطن روند ابتدا در کشورهای آسيای شرقی و امريکای جنوبی شروع شد .در ابتدای قرن بيستم با ايجاد و توسعه حمل و نقل هوايی حمل بار به وسيله هواپيما شروع شد و بعد از جنگ جهانی اول در دهه های بيست و سی اين قرن توسعه بيشتری پيدا نمود . حادثه مهمی که در فاصله بين دو جنگ جهانی به وقوع پيوست ، همکاری بيطططشتر بين فورواردها در سطح بين المللی بود که منجر به تشکيل فدراسيون بين المللی انجمن های فورواردها FIATA در 31 می 1926 با شرکت کميته های ملی فورواردها از 16 کشور در شهر وين گرديد.
در طول جنگ جهانی دوم توسعه فعاليت فورواردها متوقف گرديد ولی بعد از جنگ حمل و نقل هوايی رشد و توسعه چشمگيری يافت وشرکتهای هوايی برنامه های منظم حمل بار ايجاد نمودند . موضوع مهم ديگر در اين دوره رشد و توسعه چشمگطر حمل و نقل جاده ای بود که در قرن گذشته در مقابل راه آهن به زانو در آمده بود .اين رونق تا به امروز نيز ادامه دارد و در اين رابطه فورواردر نقش به سزايی ايفا نموده است.

استفاده از کانتينر

استفاده از کانتينر Container پديده جديد ديگر اين سال ها می باشد . کانتينرهای استاندارد از سال 1965 به بعد مورد استفاده قرار گرفتند ، اين امر باعث کاهش هزينه حمل منجمله هزينه بسته بندی گرديد .استفاده از کانتيريکی از ابزار عمده کار فورواردها محسوب شده و با استفاده از اين وسيله حمل مطمئن که حمل از محل توليد به محل مصرف Door to Door را ممکن می سازد و در حقيقت فورواردرنقش واقعی خود را به نمايش گذارد.
امروزه حدود 70 الی 80 درصد کالاهايی که کانتينر حمل می گردد به وسيله فورواردها انجام می گيرد.

استفاده از کانتينر مزيت های ذيل را در بر دارد:
– جلوگيری از شکستگی ، پاره شدن ريزش،… و سرقت کالا
– کم شدن هزينه های بسته بندی و تخلطه و بارگيری
– حمل شدن محموله به صورت يکجا
– حمل از محل توليد به محل مصرف
– سرعت بيشتر در امر تخلطه و بارگيری کالا

فورواردر بعد از دهه پنجاه

از دهه پنجاه به بعد به علل زير فورواردر ها نقش مهم تری پيدا کردند و خدمات خود را در سطح وسيع تری ارائه نمودند :
– افزايش توليد کالاهای مصرفی و احتياج به حمل و نقل سريع آنها به محل مصرف که مستلزم پايين آمدن هزينه حمل و نقل می باشد باعث گرديد که فورواردها پا را جلو گذاشته و وارد مرحله طراحی حمل و نقل شوند تا کالا سريع تر و ارزان تر به مقصد برسد.
– با متنوع شدن کالاها به وسيله توليد کنندگان در جهت رقابت بايکديگر فورواردرها هم خدمات خود را متنوع تر نمودند .
– پيروی از شعار اينکه انتقال کالا از مبدا به مقصد به وسيله يک سازمان با تاکيد برسرعت و ايمنی بيشتر انجام گيرد ، فورواردرها را در زمينه ارائه خدمات خود فعال تر نمود.
– با توجه به پيشرفت های فوق که باعث رشد و توسعه فعاليتها ی فورواردرگرديد ، نيازهای صاحبان کالا نيز در روند رشد و فعاليت فورواردرها تاثير اساسی داشته است . صاحبان کالا همواره دنبال راه حلی بودند که بتوانند بدون افزايش هزينه حمل ، درمدت زمان معقول کالای خود را به مقصد برسانند همچنين دنبال شخصی بوده اند که بتوانند در مورد اسناد و چگونگی صدور آنها نظر مشورتی و راهنمايی های لازم را ارائه بنماطند . زمانی که بايد کالا در يک مسير طولانی و با چند وسيله مختلف حمل شود صاحب کالا می بايست ريسک و مشکلات بيشتری را تحمل نمايد و هزينه بيشتری بپردازد .به وضوح احساس می شد که صاحبان کالا قدرت چانه زدن زيادی با صاحبان وسيله حل کند .

توسعه حمل و نقل ترکيبی

توسعه حمل و نقل ترکيبی که ناشی از پيشرفت ها ی فوق الذکر می باشد عملاً نقش متصدی حمل و نقل ترکيبی multimodal Transport Operator را به عهده فورواردر گذشته است . صاحبان کالا در بسياری از کشورها امروزه دنبال سازمانی هستند که بتوانند کليه خدمات مربوط به جابه جايی کالا را total Logostic package به آن ها ارائه کند (منظور از لجستيک در اينجا عبارت است از جابجايی کالا در فاصله زمانی و مکانی به نحوی که ارزش افزوده اقتصادی مناسبی به مواد اوليه يا کالای ساخته شده بدهد)، صاحبان کالا بدين وسيله خود را از تمام مشکلات مربوطه فارغ می سازند . کالای خود ار در مبدا برای فورواردر احتياج به داشتن اطلاعاات کافی و مديريت قوی و حرفه ای دارد . داشتن چني« اطلاعاتی امروزه با استفاده از سيستم های کامپيوتری EDI برای فورواردرها گرديده است .
نقش سيستم های الکترونیک در رشد و توسعه فورواردرها در سال های اخیر چشمگیر بوده و این امکان را که بتوانند سریعاً به تمام اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کند در اختیار آنها قرارداده است .سیستم های نرم افزار متعددی امروزه در دنیا بوجود آمده است که اطلاعات لازم را در اختيار فورواردرها در تمام جهان قرار می دهد . در زمينه سخت افزار نیز همکاری های لازم در سطح بین المللی و از طریق سازمان فیاتا به عمل می آید.

آخرين وضعیت فورواردر و آینده آن در جهان

در بيست سال گذشته نقش فورواردر تغيير زيادی کرده است و فورواردر ديگر تنها عامل دريافت نيست که تواماً نمايندگی چند حمل کننده را داشته باشد بلکه با هدف به حداقل رساندن هزينه حمل اقدام به صدور بارنامه واحد و قابل معامله می نمايد که برای تمام مسیر حمل نافذ است و در بانک های بینالمللی مورد عمل قرار می گیرد . فورواردر ها از طریق سازمان فیاتا و سایر اتحادیه های بینالمللی مربوزه در پی ایجاد جایگاه بایسته خود در سطح بین المللی می باشند .فورواردر ها با استفاده از امکانات کامپیوتری در آینده به اطلاعات بیشتری دسترسی پیدا می کنند و در نتیجه با کارایی بيشتر وظایف خود را انچام خواهند داد.

اخیراً فعالیت فورواردرها در زمینه توزیع کالا به حد بالایی رسیده است . این نقش در آینده نیز گسترده تر خواهد شد به این نحو که نگهداری و کنترل انبار مشتریان را به عهده می گیرند و در موعد مقرر کالاهای مورد نیاز را به آنها تحویل می دهند .امروزه کار توزیع صنایع غذایی ، سردخانه ها ، منسوجات، لوازم یدکی و غيره به فورواردرها سپرده شده است که برنامه ريزی حمل از انبار تا بازار مصرف و حتی ویترین مغازه ها را انجام می دهند.
دیگر از فعالیت هایی که فورواردرها مشغول ان هستند موضوع JIT-Just in timeمی باشد. این ایده بر این مبنی است که تنها هدف جابجایی کالا به نحو احسن نیست بلکه بموقع رساندن کالا نیز اصل مهمی بحساب می آید . در این رابطه خریدار کالا به جای سفارش کالا به تولید کننده نیاز های خود را به فورواردر عنوان می نماید و فورواردر کالاهای مورد نیاز او را به موقع به او تحویل می دهد .این سیستم باعث کاهش هزینه انبارداری و هزینه فرصت از دست رفته نگهداری کالا در انبار می شود و خرطدار را مطمئن می نماید که راس موعد مقرر کالا در اختیاز او خواهد بود.
اروپای متحد با ایجاد بازار واحد اروپایی باعث از دست رفتن هزاران شغل در گمرک و نقاط ورودی و خروجی کالا در اروپا گردیده است .این امر اثر مهمی بروضعیت فورواردر ها خواهد داشت .تنها راه حلی که در مقابل فورواردرها قرار دارد ، ادغام در یکدیگر و تشکیل موسسات بزرگ فورواردری می باشد که بدین وسیله بتوانند بر این مشکل غلبه نمایند.

با توجه به موارد فوق و پیشرفت تکنولوژی و تجارت بین الملل به نظر می رسد که فورواردر در آينده جايگاه مناسب تری پيدا کرده و نقش مهم تری در حمل و نقل بین المللی ایفا خواهد کرد.

[votes: 0 Rating: 0]

کانال تلگرام بیگ والت
برچسب ها
تجارت فورواردر معامله‌

میلاد دهقان

موسس و مدیرعامل بیگ والت ✍ [email protected] آیدی تلگرام در حال حرکت به سمت جلو با تمام ❤

نظرات کاربران

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از
دکمه بازگشت به بالا
بستن