توسعه و کارآفرینی روستایی

کارآفرینی روستایی

کارآفرینی روستایی اکنون توسعه روستایی بیش از گذشته با پدیده کارآفرینی سر و کار دارد.

موسسات و شخصیت های رواج دهنده توسعه روستایی ، کارآفرینی را به منزله یک ماخله راهبردی میدانند که میتواند فرایند توسعه روستایی را تسریع بخشد اما به نظر میرسد که همگی آنها بر نیاز به گسترش بنگاههای اقتصادی روستایی را تسریع بخشد اما بنظر میرسد که همگی آنها بر نیاز به گسترش بنگاههای اقتصادی روستایی نیز توافق دارند .آژانس های توسعه ، کار آفرینی روستا را به عنوانئ یک نیروی اشتغالزایی بزرگ ، سیاستمداران آنرا همچون یک راهبرد کلیدی برای جلوگیری از ناآرامی در مناطق روستایی ، و کشاورزان ، آنرا وسیله ای برای بهبود درآمد خویش میدانند ،به این ترتیب کارآفرینی از نقطه نظر تمام این گرو هها به عنوان وسیله ای برای بهبود زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی و ابزاری برای تثبیت اقتصاد و محیطی سالم تلقی میگردد.

در شرایط وجود یک سمت گیری کار آفرینانه در قبال توسعه روستایی ، این موضوع پذیرفته میگردد که کارآفرینی یک نیروی مرکزی برای برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی است بدون آن دیگر عوامل توسعه به هدررفته و تلف میشود .با این حال پذیرش این نکته نمیتواند به تنهایی به توسعه روستایی و پیشبرد فعالیت های اقتصادی بینجامد. کار آفرینی در نواحی روستایی در جستجوی ترکیب واحدی از منابع؛ هم در درون و هم در خارج از فعالیت های روستایی است،

مثالهای متنوعی از کاربردهای غیر کشاورزی منابع موجود همچون:
گردشگری، آهنگری، ریسندگی و مثالهایی از تنوع بخشی به فعالیت های نه چندان وابسته به کشاورزی در زمینه های ، منابع آب ، اراضی ، جنگلی ساختمان ، مهارتهای موجود و توانمدیهای محلی وجود دارد که همگی با کارآفرینی روستایی متناسب است.

ترکیب کارآفرینانه این منابع در رشته فعالیتهایی همچون:
تسیلات گردشگری، ورزش و اوقات فراغت، آموزش فنی و حرفه ای، خرده فروشی و عمده فروشی، فعالیت های صنفی ( در سطح مهندسی و استاد کاری) خدمات مشاوره ای، تولیدات با ارزش افزوده بالا، همچون گوشت، شیر، فراورده های چوبی و سیر فعالیت هخای خارج از مزرعه تجلی می یابد.

کار آفرینی روستایی ، اساسا تفاوتی با کارآفرینی در شهر ندارد جز اینکه باید آنرا در فضای روستا تصور نمود.

میتوان کارافرینی روستایی را سه گزاره ذیل تعریف کرد:

نیرویی که سایر منابع را برای پاسخگویی به یک تقاضای بی پاسخ بازار بسیج میکند.

توانایی خلق و ایجاد چیزی از هیچی.

فرایند خلق ارزش به وسیله امتزاج مجموعه واحدی از منابع در راستای بهره گیری از یک فرصت.

آنچه در مجموع میتوان برای تعریف مقوله کارآفرینی روستایی به کار برد ، عبارت است از: “بکارگیری نوآورانه منابع و امکانات روستا در راستای شکار فرصت های کسب و کار”.

این نوع کسب و کارها با توجه به انداه کوچک روستاهها ، در مقیاسی کوچک هستند و اغلب بین 10-20نفره بوده و با توجه به غالب بودن فعالیت های کشاورزی و کارگاهی از کارایی خاصی برخوردارند .با توجه به تغییرات عصر کنونی و ورود به جامعغه اطلاعاتی، کسب و کارهای روستایی نیز در نوع خود دچار تغییر و تحول شده اند. و انواع کسب و کارهای خدماتی؛ تولیدی و صنعتی و فناوری اطلاعات در آن دیده میشود. /کارآفرینی روستایی/

برچسب ها
نمایش بیشتر
..

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میدهد!

  Subscribe  
اطلاع از