iraniantraders

irandogebank

Roboton
dogeminers

فارکسر

LoanTech
حسابداری و امورمالیمقالات آموزشی

جریمه عدم پلمپ و ارائه دفاتر قانونی

باتوجه به ماده 193 قانون مالیات های مستقیم، مودیانی که بموجب این قانون موظف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند، در صورتی که دفاتر خود را تسلیم نمایند و یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود را اعلام نکند، معادل ۲۰% مالیات برای هر یک از موارد ذکر شده جریمه خواهند شد؛ و در صورتی که دفاتر آنها رد شود این جریمه معادل 1۰% خواهد بود.
باتوجه به اینکه عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال خواهد شد، لذا ممیز می تواند دفاتر را رد کند و یا در بهترین حالت 1۰% جریمه محاسبه نماید.

موارد رد دفاتر :

1-در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز .
3 – تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آنها.
4 – ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطرها.
5 – ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین حاشیه ها.
6 – تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.
7 – جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه.
8 – محو کردن مندرجات دفاتر با وسایل شیمیایی.
9 – بستانکار شدن حسابهای بانکی و نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حسابها و دریافت و پرداخت.
10 – عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده و نانوشته.
برچسب ها
پرشین دوج کوین

فروشگاه چیکن دیوایس

مطالب مرتبط

نظرات کاربران

  اشتراک در  
اطلاع از
دکمه بازگشت به بالا
بستن