حسابداری و امورمالیمقالات آموزشی

جریمه عدم پلمپ و ارائه دفاتر قانونی

باتوجه به ماده 193 قانون مالیات های مستقیم، مودیانی که بموجب این قانون موظف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند، درصورتی که دفاتر خود را تسلیم ننمایند و یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود را اعلام نکند، معادل ۲۰% مالیات برای هریک از موارد ذکر شده جریمه خواهند شد؛ و درصورتی که دفاتر آنها رد شود این جریمه معادل 1۰% خواهد بود.
باتوجه به اینکه عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال خواهد شد، لذا ممیز می تواند دفاتر را رد کند و یا در بهترین حالت 1۰% جریمه محاسبه نماید.

موارد رد دفاتر :

1-در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز .
3 – تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آنها.
4 – ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطرها.
5 – ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین حاشیه ها.
6 – تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.
7 – جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه.
8 – محو کردن مندرجات دفاتر با وسایل شیمیایی.
9 – بستانکار شدن حسابهای بانکی و نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حسابها و دریافت و پرداخت.
10 – عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده و نانوشته.

به این مطلب امتیاز دهید 🙂
[votes: 0 Rating: 0]
کانال تلگرام بیگ والت
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن