iraniantraders

irandogebank

Roboton
dogeminers

فارکسر

LoanTech
حسابداری و امورمالیمقالات آموزشی

مقاله حسابرسی فناوری اطلاعات IT Audit “رایگان”

حسابرسی پردازش خودکار داده و حسابرسی کامپیوتری

حسابرسی فناوری اطلاعات یا کامپیوتری IT Audit

حسابرسی فناوری اطلاعات یا حسابرسی سیستم‌های اطلاعاتی، به ارزیابی کنترل‌های مدیریت بر تشکیلات فناوری اطلاعات سازمان می‌پردازد. در این ارزیابی، شواهدی از ایمنی، نگهداری یکپارچۀ داده و اثربخشی عملیاتی سیستم جهت دستیابی به اهداف سازمانی جمع‌آوری می‌گردد. این بررسی‌ها می‌تواند همگام با حسابرسی صورت‌های مالی، حسابرسی داخلی یا سایر موارد خدمات شهادت‌دهی انجام شود.
حسابرسی فناوری اطلاعاتی همچنین تحت عنوان “حسابرسی پردازش خودکار داده” و “حسابرسی کامپیوتری” نیز شناخته می‌شود.
نام پیشین این قبیل خدمات، “حسابرسی پردازش الکترونیکی داده” بود.

تعریف حسابرسی کامپیوتری

واژه حسابرسی کامپیوتری استفاده از تکنولوژی کامپیوتری در فرآیند حسابرسی را بازگو می نماید. البته هنوز تعریف کامل و جامعی از این واژه در دسترس نیست زیرا این واژه می تواند کلیه ارتباطات و ترکیبات احتمالی تکنولوژی کامپیوتر و حسابرسی را بر داشته باشد. در اخص کلمه می توان حسابرسی کامپیوتر را بدین شکل تعریف نمود:

“حسابرسی در پیرامونی که برای پردازش اطلاعات مالی از کامپیوتر استفاده می شود بدون توجه به نوع و اندازه و راهبری آن بوسیله شرکت یا شخص ثالث.”

انواع حسابرسی فناوری اطلاعات

حسابرسی پردازش نوآوری های فناوری

هدف این حسابرسی طرح ریزی شکلی از ریسک برای پروژه های موجود و آینده است.

حسابرسی مقایسه ای نوآوری ها

شکل دیگری از حسابرسی فناوری اطلاعات،حسابرسی مقایسه ای نوآوری هاست. این حسابرسی همان طور که از نامش پیداست، به معنای انجام دادن تجزیه و تحلیل توانایی های نوآوری و ابداعات شرکت های مورد حسابرسی در مقایسه با سایر رقیبان شرکت هاست.

حسابرسی وضعیت فناوری

شکل سوم حسابرسی فناوری اطلاعات، حسابرسی وضعیت فناوری است. این حسابرسی نیز فناوری هایی را که در حال حاضر در شرکت وجود دارد و فناوری هایی را که شرکت نیاز دارد تا به آن دست یابد، بررسی می کند.

برنامه ریزی حسابرسی فناوری اطلاعات

برنامه ریزی حسابرسی فناوری اطلاعات شامل دو مرحله عمده است.
گام اول شامل “جمع آوری اطلاعات” و انجام برنامه ریزی های لازم بوده و گام دوم در پی به دست آوردن درکی درست از ساختار کنترل های داخلی موجود می باشد.

گام اول

– دانش کسب و کار و صنعت
– نتایج حسابرسی سال قبل (در صورت وجود)
– اطلاعات مالی اخیر
– قوانین نظارتی
– ارزیابی ریسک درونی

گام دوم

– محیط تحت کنترل
– روش های کنترلی
– ارزیابی تشخیص ریسک
– ارزیابی کنترل ریسک
– جمع کل ریسک

فعالیت اصلی حسابرسی فناوری اطلاعات شناسایی ریسک های بالقوه در اتخاذ برنامه ریزی های لازم و کاهش سطح تأثیر گذاری آن بر فرایند های سازمان است.

تاثیر فناوری اطلاعات بر حرفه حسابرسی

1- موسسه های حسابرسی به صورت فرایندی از کاربرگهای الکترونیکی برای تسهیل هستند سازی خود استفاده می کنند.

2- موسسه های حسابرسی بزرگ در حال افزایش کاربرد الگوهای تصمیم گیری رایانه هستند.

3- حتی موسسه های حسابرسی کوچک نیز به کاربرد فناوری اطلاعات تشویق شده اند، برای مثال، در مورد کاربرگهای الکترونیکی.

4- فناوری اطلاعات رفتار و دیدگاههای افراد شاغل در موسسه حسابرسی و ساختار و فرایندهای موسسه را تحت تاثیر قرار میدهد.

5- فناوری اطلاعات موجب افزایش کیفیت و بهره وری حسابرسی از طریق حسابرسی خودکار، حذف برخی از روشهای معین حسابرسی و ارتقای امکان انتقال اطلاعات و دانش می شود و در نهایت.

6- بسیاری از استانداردهای اخیر، افزایش نقش فناوری اطلاعات در عمل حسابرسی را ضروری دانسته اند.

فناوری اطلاعات و نگرانی‌های حسابرس

امنیت:
شامل سیاستها و روشهایی است برای کسب اطمینان در این مورد که دسترسی به منابع فناوری اطلاعات (برای مثال: تجهیزات، نرم افزارها و داده ها) محدود به افراد و روشهای مجاز است.

نکته: فناوری اطلاعات می تواند زمان صرف شده حسابرسان برای انجام فعالیتهای محاسبه ای و دفتری را کاهش دهد و کیفیت قضاوتهایی حسابرسی از طریق ساختارمند کردن فرایند های تصمیم گیری حسابرسی را بهبود بخشد.

حسابرسی فناوری اطلاعات راهی برای کسب اطمینان از کارایی و اثر بخشی ابزار فناوری اطلاعات بکار گرفته شده در تهیه صورتهای مالی و گزارشات مالی قابل اتکاو صحیح، در سازمان در راستای نیل به اهداف است.
برچسب ها
پرشین دوج کوین

فروشگاه چیکن دیوایس

مطالب مرتبط

نظرات کاربران

  اشتراک در  
اطلاع از
دکمه بازگشت به بالا
بستن