طرح توجیهیمقالات آموزشی

حمایت های اجتماعی کارگران

مفاهیم کلیدی حمایت های اجتماعی

انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند و برای بسیاری از افراد حقیقت این است که آنها وقت بیشتری نسبت به همسر یا خانواده خود را در محل کار با همکاران خود می گذرانند. یک تحقیق در حال رشد مشاهده کرده است که حمایت اجتماعی عامل مهمی است که بر سلامت و رفاه تأثیر می گذارد. این یافته ها، محققان و همچنین دست اندرکاران را به بررسی مکانیزم های پشتیبانی اجتماعی در محیط کار و پیوندهای مربوط به آن با سلامت و رفاه کارگران، همچنین بررسی چگونگی ادغام حمایت اجتماعی در سیاستها، شیوه ها و مداخلات در محل کار ترغیب میکند. مقاله حاضر با هدف ارائه مروری بر پیشینه تئوریکی و پایگاه شواهد به بررسی پیوند بین حمایت اجتماعی و سلامت می پردازد و اطلاعات عملی در مورد چگونگی تقویت پشتیبانی اجتماعی در محل کار را ارائه می دهد.

لیست شغل های نوظهور

تعاریف و مفاهیم کلیدی

حمایت اجتماعی بسیار شناخته شده می باشد و مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال این یک ساختار پیچیده در تحقیقات و علم روانشناسی است. چندین تعریف از حمایت اجتماعی در ادبیات وجود دارد در نتیجه، نام بردن از تعداد کمی از آن ها سخت است. با این حال، عناصر اصلی زیر در اکثر تعاریف مشترک است:

پشتیبانی اجتماعی: به عنوان منابعی که توسط دیگران فراهم می شود، به عنوان کمک به مقابله، به عنوان مبادله منابع یا حتی به عنوان یک ویژگی شخصیتی در نظر گرفته شود. بر خلاف شبکه های اجتماعی یا ادغام اجتماعی، که جنبه های ساختاری و کمی روابط اجتماعی یک شخص را توصیف می کند. در عوض، حمایت اجتماعی، جنبه های عملکردی و کیفی روابط را مشخص می کند. محققان معتقدند كه انجام و دريافت حمايت اجتماعي يك فرآيند تعاملي است و بايد تحت مفهوم متقابل در نظر گرفته شود.

حمایت اجتماعی پدیده ای گسترده و روزمره می باشد وعموماً اکثر مردم گزارش می دهند که علاوه بر زندگی خصوصی خود، در محیط کار نیز از حمایت اجتماعی برخوردار هستند.

اگر تمایل دارید تا 17 روش جدید کسب درآمد آنلاین را بشناسید این مقاله را نیز بخوانید

انواع حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی را می توان با نوع حمایت اجتماعی یا با منبع آن دسته بندی کرد

به طور معمول انواع حمایت اجتماعی عبارتند از:

  • پشتیبانی ابزاری یا عملی (به عنوان مثال ، کمک عملی ، کمک یا پشتیبانی مالی).
  • حمایت عاطفی (به عنوان مثال راحتی ، همدلی ، تشویق).
  • پشتیبانی اطلاعاتی (به عنوان مثال تهیه اطلاعاتی که می تواند به مخاطب در حل مسئله کمک کند).

با این حال، مجموعه متنوعی از نظرات در مورد تعداد مقوله های حمایت اجتماعی و ویژگی های تعیین کننده آنها در حال حاضر وجود دارد. به عنوان مثال، برخی محققان فقط حمایت اجتماعی را به دو دسته تقسیم می کنند: حمایت ابزاری و عملی. در حالی که، نویسندگان دیگر فرض کرده اند که فراتر از سه مورد مذکور، انواع دیگری از حمایت های اجتماعی نیز وجود دارد از جمله: حمایت از همراهی، اعتبار، حمایت همسری، همچنین حمایت پراکنده یا “تعلق متعلق” نیز خوانده می شود که احساس تعلق اجتماعی را توصیف می کند و توسط فعالیت های مشترک اجتماعی با دیگران حاصل می شود که به منحرف کردن فرد از مشکلات خود یا نتیجه گیری از روحیه مثبت کمک می کند. اعتبار سنجی، همچنین به عنوان “بازخورد” یا “مقایسه اجتماعی” شناخته می شود، به دست آوردن اطلاعاتی از دیگران درباره مناسب بودن احساسات یا رفتارهای شخص اطلاق می شود.

منابع پشتیبانی اجتماعی

روش دیگر برای طبقه بندی حمایت های اجتماعی از طریق منبع است. در زمینه کار، منابع عادی حمایت اجتماعی همکاران ، سرپرستان ، و سازمان به طور کلی است. در ادبیات، این منابع پشتیبانی اجتماعی غالباً تحت عنوان “پشتیبانی همکار درک شده” ، “پشتیبانی ناظر ادراک شده” و “حمایت سازمانی درک شده” نامیده می شوند.

حمایت از منابع غیر کاری می تواند تا حدودی تأثیر بر سلامت و نتایج کار داشته باشد. در اینجا پشتیبانی معمولاً توسط همسر یا شریک زندگی، سایر اعضای خانواده، دوستان، همسایگان یا به طور رسمی توسط متخصصان خارج از محل کار (به عنوان مثال کشیش ، پزشک یا درمانگر) انجام می شود.

پیشینه و مدلهای نظری

تعدادی از مدلهای نظری مختلف برای توضیح نقش پشتیبانی اجتماعی ارائه شده است. گرچه این مدلها از نظر محتوا و ساختار متفاوتند، اما می توان آنها را به طور گسترده به دو حالت اصلی عمل تقسیم کرد: تأثیر مستقیم حمایت اجتماعی ، که به عنوان “الگوی اثر اصلی” نیز شناخته می شود؛ و مسیر غیرمستقیم تأثیر، که با عنوان “فرضیه بافر” یا “الگوی تأثیر تعدیل کننده” نیز شناخته می شود. در مدل اثر اصلی، اجتماعی حمایت تأثیر مستقیمی بر سلامت و رفاه دارد. فرضیه بافر بیان می کند که حمایت اجتماعی استرس را کاهش می دهد، به این معنی که اثرات مضر استرس بر پیامدهای سلامتی را کاهش می دهد. هر دو مدل در یک درجه طبقه بندی شده اند، اگرچه مدل اثر تعدیل کننده نتایج متناقضی به همراه داشته است.

“الگوی کنترل-تقاضا-کنترل-کار” توسط کاراسک یک الگوی مهم در تحقیقات بهداشت حرفه ای است. پیشنهاد می کند که فشار شغلی در مشاغلی با تقاضای زیاد و کنترل پایین بیشتر باشد. با این حال، این مدل به دلیل ساده بودن بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است، بنابراین گسترش یافت تا بعد سوم را نیز شامل شود: حمایت اجتماعی. پس از افزودن این بعد سوم، این مدل به “مدل پشتیبانی-تقاضا-کنترل-پشتیبانی” (JDC-S) تغییر نام داد. نظریه JDC-S اظهار داشت كه حمایت اجتماعی می تواند تأثیر منفی مطالبات بالا و كنترل پایین بر فشار شغلی را تعدیل كند.

تأثیر حمایت اجتماعی بر نتایج مختلف

تحقیقات مربوط به پشتیبانی اجتماعی از اوایل دهه 1970 آغاز شد و خیلی زود در بین جامعه علمی بسیار رایج شد. بسیاری از نشریات در مورد حمایت اجتماعی در محل کار به دهه 1980 و 1990 برمی گردد و علاقه به این حوزه و موضوع همچنان رو به رشد است. در رابطه با شرایط محیط کار، نتایج حمایت اجتماعی از استرس مورد توجه پژوهش قرار گرفته است. علاوه بر این، تحقیقات در مورد حمایت اجتماعی گسترده شده است تا متغیرهای نتیجه دیگر را در بر بگیرد. به عنوان مثال، سلامتی، رضایت شغلی، بهره وری یا قصد گردش مالی.

سلامت

رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت طی سه دهه گذشته کاملاً مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است كه سطح كمتري از حمايت اجتماعي با ميزان بالاتر بيماري هاي مختلف همراه است: براي مثال بيماري هاي قلبي و عروقي و سرطان. در این بخش هدف اصلی ارائه شواهد ارتباط مستقیم بین حمایت های اجتماعی و سلامت و رفاه کارگران است، و نقش واسطه ای حمایت اجتماعی در رابطه بین استرس و بیمار بودن

تصور می شود که حمایت اجتماعی در محیط کار عامل اصلی و مهم در مقابله با استرس با کاهش عوامل استرس زا و فشار است. یک مطالعه نشان داد که کارکنان گزارش شده از سطح بالایی از حمایت همسالان در طی یک دوره بیست ساله مرگ و میر را کاهش داده اند.

با این حال ، حمایت از سرپرست نیز مشاهده شد که هیچ تاثیری ندارد. در برخی مطالعات رابطه مثبت بین حمایت اجتماعی و بهزیستی مشاهده شده است؛ در حالی که دیگران یافته های مشابهی را مشاهده نکرده اند. اثرات در جهت دیگر نیز گزارش شده است. مطالعات متعددی حاکی از ارتباط بین فقدان حمایت اجتماعی و عدم سلامت اسکلت عضلانی است. به نظر می رسد جنبه های منفی روابط نزدیک باعث بدتر شدن عملکرد جسمی، روحی و اجتماعی می شود.

رضایت شغلی

شواهد در حال رشد نشان می دهد که بین حمایت اجتماعی و رضایت شغلی رابطه مثبت وجود دارد. در فراتحلیل ، حمایت از رهبران و همكاران تأثیر مثبت بر رضایت شغلی گزارش شده از كارگران مشاهده می شود. با این حال، در مطالعات دیگر نتایج متفاوتی گزارش شده است: به نظر می رسد، تأثیر حمایت اجتماعی بر رضایت شغلی به منبع و نوع آن بستگی دارد.

در اکثر مطالعات، تنها پشتیبانی ارائه شده توسط سرپرست کارگران برای تأثیرگذاری بر رضایت شغلی و موفقیت درک شده مشاهده شد. در حالی که، پشتیبانی ارائه شده توسط همکاران هیچ تاثیری نداشته است یا به مراتب پایین تر. در مطالعات دیگر، حمایت رسمی از سوی سازمان (به عنوان مثال ، ترتیب کار انعطاف پذیر، برنامه های پیشرفت شغلی) نقش کمتری نسبت به حمایت غیررسمی توسط سرپرستان و همکاران داشته است. علاوه بر این، به نظر می رسید تنها حمایت ابزاری با رضایت شغلی همراه است، اما نه حمایت عاطفی.

یافته های بحث برانگیز در تحقیقات پشتیبانی اجتماعی

با وجود تحقیقات گسترده و رو به رشد، مسیرها و سازوکارهای اتیولوژیکی حمایت اجتماعی و روابط مربوط به آن با نتایج مختلف هنوز ناشناخته مانده است. از آنجا که، نتایج چندین مطالعه به ندرت در همان جهت قرار دارد، و غالباً نتایج بدست آمده نتایجی مختلف هستند. یافته های واگرایانه می تواند ناشی از تعاریف اساسی مختلف، انواع مختلف حمایت اجتماعی یا استفاده از اقدامات ناکافی باشد. “فرضیه تطبیق” پیشنهاد می کند که نوع پشتیبانی ارائه شده باید مطابق با نوع مورد نیاز باشد.

در غیر این صورت اثرات مورد انتظار را نشان نمی دهد. به عنوان مثال، فردی که به راحتی احساسات احتیاج دارد، وقتی فقط به او پول داده می شود، احساس بهتری نخواهد داشت. توضیح دیگر در مورد نتایج متناقض می تواند مربوط به تفاوتهای جنسیتی یا قومی باشد. زنان و مردان تمایل به استفاده از منابع مختلف پشتیبانی دارند. مردان بیشتر از طرف همسر خود از حمایت برخوردار می شوند، در حالی که زنان عمدتاً به حمایت افراد نزدیک مانند دوستان متکی هستند.

اگرچه حمایت اجتماعی در رابطه با بسیاری از نتایج سودمند است ولی تأثیرات آن همیشه مثبت نیست ، اما حتی می تواند برای گیرنده نیز مضر باشد. از یک طرف، نوعی حمایت اجتماعی وجود دارد که دارای قصد باشد اما می تواند منجر به پیامدهای منفی شود. این می تواند در شرایطی باشد که ارائه دهنده فشار را بر روی گیرنده وارد کند که کاری را انجام دهد، اعتماد به نفس گیرنده کاهش می یابد زیرا وی “نیاز به کمک” را احساس میکند و این کار را به تنهایی انجام نمی شود. از طرف دیگر، ساختار تضعیف اجتماعی وجود دارد، که این تنها فقدان حمایت اجتماعی نیست. درعوض، تضعیف رفتار برای بدتر شدن یا آسیب رساندن به شخص دیگری با قصد.

در محل کار، این تخلفات عمدی عمدتاً با هدف از بین بردن شهرت مطلوب شخص دیگر، توانایی آنها در انجام کار و یا توانایی آنها در ایجاد و حفظ روابط مثبت صورت می گیرد. این رفتارها حاکی از آن است که تضعیف اجتماعی کاملاً برعکس حمایت اجتماعی است و یا انتهای دیگری از پیوستگی بین حمایت و تضعیف وجود دارد. با این حال، محققان معتقدند که هر دو جنبه مثبت و منفی از روابط شخصی ناشی می شود. محققان دریافته اند که تأثیر منفی تضعیف اجتماعی حتی می تواند حتی بیشتر از تأثیر مثبت حمایت اجتماعی باشد. تضعیف اجتماعی با موضوع گسترده تر زورگویی و آزار و اذیت در محیط کار مرتبط است.

شیوه های کار

حمایت اجتماعی در محل کار می تواند نتایج مطلوبی برای کارمندان داشته باشد (به عنوان مثال ، رضایت شغلی). در این بخش نگاه دقیق تری به نحوه انتقال یافته ها از تحقیقات به عمل خواهیم داشت (یعنی نحوه استفاده از اثرات مفید حمایت اجتماعی در محیط کار). با این حال، سازمان های علاقمند به اجرا و تقویت پشتیبانی اجتماعی باید بدانند که این امر به حساسیت خاصی نیاز دارد. قبل از شروع هرگونه اقدامات ، سازمان باید بررسی كند كه آیا درخواست و نیاز آن توسط كارمندانشان وجود دارد.

اجرای اقدامات برای تقویت، تسهیل حمایت اجتماعی هرگز نباید به صورت اجباری، نامناسب یا غیر ضروری تلقی شود و برای ایجاد بستر مناسب برای اجرای یک وضعیت مثبت (سازمانی) و روابط شخصی بین همکاران و همچنین سرپرست و کارمندان لازم است. در بخش زیر توصیه هایی در مورد آنچه فرد، سرپرستان و سازمان ها می توانند انجام دهند ارائه داده می شود.

اشخاص حقیقی

برای فردی که می خواهد حمایت های اجتماعی را در محیط کار افزایش دهد، اولین قدم ایجاد روابط مثبت با دیگران است. این کار می تواند با اضافه کردن یک یا چند نفر به شبکه اجتماعی شخصی یا تقویت روابط موجود انجام شود. پیوندهای اجتماعی با دیگران را باید با قدردانی متقابل، مشخص کرد. علاوه بر این، فرد باید از مفهوم متقابل آگاه باشد: دقیق تر می توان گفت: برای دریافت حمایت های اجتماعی، فرد باید مایل به حمایت اجتماعی از دیگران باشد. گام دیگر، بیان نیاز به کمک، به معنای جستجوی و درخواست کمک و قدردانی از تلاشهای پشتیبانی دیگران است.

ناظران

ناظران نقش مهمی در ارائه حمایت های اجتماعی در محل کار دارند و تأثیرات مفیدی بر سلامت کارکنان، رضایت شغلی، بهره وری و قصد گردش مالی دارند. شرکت در دوره های آموزشی با محوریت حمایت اجتماعی می تواند آگاهی آنان را نسبت به نیاز به حمایت در دیگران افزایش دهد و از این رو پشتیبانی را در صورت نیاز انجام دهد. مطابق فرضیه تطبیق، سرپرستان باید یاد بگیرند که آیا نیاز به حمایت ابزاری را لازم دارند یا حمایت عاطفی مناسب تر است. آنها همچنین باید از وضعیت خود به عنوان یک الگوی آگاهی، آگاه شوند. این بدان معناست که با حمایت از کارکنان خود، آنها نیز به نوبه خود، کارکنان را ترغیب می کنند تا از یکدیگر حمایت کنند.

سازمان ها

وظیفه این سازمان برای ایجاد محیط های حمایتی اجتماعی مستلزم ایجاد ساختارها و راه حلهای عملی است که به کارکنان این امکان را می دهد تا بطور مؤثر و مشارکتی در کنار یکدیگر کار کرده و ارتباطات و تعامل اجتماعی را تسهیل کنند. باید توجه ویژه ای به گروه ها، تیم ها و بخش ها شود، جایی که همکاری ها امکان پذیر و برای آن ها پاداش در نظر گرفته می شود. پیش شرط مهم نهفته در فرهنگ به اصطلاح “تقدیر متقابل” است، جایی که مردم از درخواست کمک نمی ترسند و مجبور نیستند از عواقب منفی آن واهمه داشته باشند. این همچنین شامل یک مدیریت شفاف از اطلاعات و مشارکت فعال کارکنان در فرآیندهای تصمیم گیری مرکزی است. شرایط خوب کار، انصاف و پاداش نیز حمایت سازمانی ادراک شده را مشخص می کند.

طبق گفته های سوندین و همکاران، میزان حمایت اجتماعی در محل کار با توجه به سن، جنس، ویژگی های شخصیتی یا سطح تحصیلی کارکنان تعیین نمی شود، بلکه بیشتر توسط عوامل سازمانی انجام می شود: مانند کنترل شغلی و محتوای شغلی.

رویکرد مهم دیگر در “پشتیبانی حرفه ای از حامیان” با استفاده از آموزش، مشاوره و نظارت برای سرپرستان (تشخیص نیاز به حمایت و ارائه آن) می باشد بلکه برای کارمندان درخواست پشتیبانی (گفتن تشکر) است. تقریباً در هر سازمان می توان به اصطلاح “افراد کلیدی” را پیدا کرد. این افراد اغلب وظایف اصلی را در یک بخش انجام می دهند. آنها به طور غیر رسمی کمک می کنند، گوش می دهند و توصیه می کنند، اما همیشه به طور مناسب مورد توجه و قدردانی قرار نمی گیرند. این گروه مهم نیاز به توجه، آموزش و نظارت ویژه ای دارند. و همچنین پاداش و تقدیر دریافت کنید.

نتیجه گیری

توافق گسترده ای وجود دارد که حمایت اجتماعی یک منبع مهم در زمینه کار با تأثیرات مثبت بر سلامت، رفاه و رضایت شغلی همراه است که کارمندان و سازمانها می توانند از آن بهره مند شوند. ناظران و همكاران نقش مهمي در ارائه حمايت در محل كار دارند، و ناظران با تاثیر بيشتر. با این حال، این یافته های امیدوارکننده و مثبت باید با احتیاط به سه دلیل مورد بررسی قرار گیرند. اول ، نتایج حاصل از مطالعات تحقیقاتی مبهم است. این ممکن است به دلیل تعاریف اساسی، اقدامات، منابع و انواع حمایتهای اجتماعی مختلف باشد که منجر به نتایج متناقض شده می شود. دوم، حضور دیگران صرفاً به طور خودکار به معنای دریافت حمایت اجتماعی نیست، زیرا خوب و بد می تواند از روابط ناشی شود.

در رابطه با مفهوم تضعیف اجتماعی، آنها حتی می توانند صدمه بیشتری به جای سود وارد کنند. سوم، علیرغم تعداد زیادی مطالعات و توصیه هایی که در مورد حمایت های اجتماعی در محل کار ارائه می شود، تعداد معدودی از مطالعات ارزیابی نمی توانند اثربخشی برنامه های مداخله حمایت اجتماعی را بررسی کنند، که نتایج نسبتاً متفاوتی را نشان می دهد. سازمانها نمی توانند و نباید کارمندان خود را مجبور به حمایت از یکدیگر کنند. بلکه آنها می توانند پایه و اساس هایی را برای تسهیل این روند ایجاد کنند: به عنوان مثال، با ایجاد یک فضای کاری حمایتی، ایجاد ساختارهایی که امکان پشتیبانی اجتماعی را فراهم می آورد، همچنین آموزش سرپرستان درباره نقش اصلی آنها در حمایت اجتماعی و سرکوب آسیب های اجتماعی.

0 0 رای
به این مقاله امتیاز دهید

مشترک شدن
اطلاع از
guest
0 پرسش و پاسخ کاربران
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x