حسابداری و امورمالی

شایسته خواهی چیست؟

فرآیند شایسته سالاری - شایسته خواهی

شایسته خواهی به معنی ایجاد فرهنگ احترام به شایستگان و باور و به کارگماردن آنها در جامعه و سازمان است.

فرآیند شایسته سالاری – شایسته خواهی

شایسته خواهی به عنوان یک ارزش اجتماعی، همانند دیگر ارزش هاست که به صورت فرهنگ یک جامعه بروز می نماید. در فرهنگ اسلامی به این مهم توجه بسیاری شده است. تقدم فضلا و تآخر اراذل، توجه به سابقه، کارآمدی، تقوی و غیره در انتخاب مدیران و کارگزاران موید این مدعاست.

شایسته خواهی مقوله ای فرهنگی است و دگرگونی آن کاری نغز و اصلاح آن تدریجی خواهد بود. از این رو به کوششی دراز مدت، پی گیر و مستمر برای دگرگونی فرهنگ نیاز است. برای دگرگونی باید زمینه های مختلف توماً بکار گرفته شوند.

مشاهده فرآیند شایسته سالاری

امتیاز شما به این مطلب:
[votes: 0 Rating: 0]
برچسب ها
نمایش بیشتر

دیدگاه بگذارید

  اشتراک در  
اطلاع از
بستن