مقالات آموزشی

چرخه و مراحل داخلی اخذ وام

مراحل وام گرفتن برای پروژه

چون هرکسی حداقل 1بار وام گرفته یا میخواهد بگیرد پس باید با چرخه و مراحل داخلی اخذ وام آشنا باشد.

اما قبل از هر چیز توجه به این نکته ضروری است که برای دریافت برخی از وام‌ها تا سقف مشخصی باید ضامن اختیار کرد.
شرایط دریافت وام و ضامن در مورد بانک‌های مختلف و نوع وام متفاوت است اما قانون ضمانت ثابت بوده و در مورد همه وام‌ها صدق می‌کند.

اگرچه اخذ وام از بانک‌ها در نگاه اول راحت به نظر می‌رسد اما این کار فرآیندی پیچیده داشته که نیازمند آشنایی کامل با هریک از این مراحل است.

فرايند ها و ضوابط قانوني داخلي

*معرفي پروژه از سوي دستگاه اجرايي به سازمان برنامه و بودجه.
*بررسي سازمان برنامه و اعلام طرح به وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان طرح اولويت دار براي اخذ وام خارجي.
*اخذ مصوبه شوراي اقتصاد و تعيين حداكثر مبلغ تسهيلات.
*اخذ تعهد سازمان برنامه مبني بر تعهد تامين اعتبار براي بازپرداخت اقساط وام.
*اخذ مصوبه هيات وزيران و مجوز صدور ضمانتنامه دولتي براي وام خارجي.
*صدور ضمانتنامه از سوي وزارت اقتصاد.
*اخذ رديف اعتباري وامي و داخلي براي طرح.
*اخذ مجوز خزانه براي افتتاح حساب مخصوص پروژه.
*افتتاح حساب.
*مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه براي پروژه.
*پيش بيني اعتبارات داخلي بر اساس برنامه تداركات و درج در بودجه هاي سالانه.
*درخواست تخصيص در فصول.

معرفي پروژه از سوي دستگاه اجرايي به سازمان  برنامه و بودجه

*دستگاه هاي اجرايي شامل وزارتخانه ها، شركت هاي دولتي، نهاد ها.
*ارائه درخواست به همراه فرم هاي تكميل شده.
*مستلزم جلساتي با دفاتر تخصصي سازمان است.

اعلام به عنوان طرح اولويت دار براي اخذ وام خارجي

*بايد از سوي سازمان  برنامه ريزي مورد تاييد قرار گيرد.
*اولويت طرح به دليل محدوديت ظرفيت وام گيري است.
*سقف تعهدات خارجي كشور در بانك مركزي مديريت مي شود.

اخذ مصوبه شوراي اقتصاد و تعيين حداكثر مبلغ تسهيلات

*شوراي اقتصاد سقف هر فقره وام را تعيين مي نمايد.
*جمع وام هاي تاييد شده نبايد از سقف كلي تعهدات خارجي كشور بيشتر شود.
*شوراي اقتصاد سقف دوره اجراي پروژه با استفاده از وام را نيز تعيين مي نمايد.

اخذ نامه سازمان برنامه ريزي مبني بر تعهد تامين اعتبار براي بازپرداخت اقساط وام

*عدم باز پرداخت به موقع وام ها منجر به بد حسابي كشور و ضعف رتبه اعتباري مي شود.
*از ابتدا بايد بازپرداختها به درستي مديريت شود.
*تدوين و تخصيص اعتبارات كشور در سازمان برنامه شكل مي يابد.
*تعهد سازمان  برنامه تضمين كننده جريان روان بازپرداختها است.

اخذ مصوبه هيات وزيران و مجوز صدور ضمانتنامه دولتي براي وام خارجي

*بانك هاي توسعه اي به طور معمول ضمانتنامه دولتي مطالبه مي نمايند.
*صدور ضمانتنامه به معني بدهي ملي است و لذا بايد در بالاترين سطوح حاكميتي مورد تاييد و تصويب قرار گيرد.
*وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان تنها نهاد مورد قبول بانك هاي بين المللي براي ضمانتنامه پس از اخذ مجوز هيات وزيران نسبت به صدور آن اقدام مي نمايد.

صدور ضمانتنامه از سوي وزارت اقتصاد

*ضمانتنامه مستقل در وام هاي مستقيم صادر نمي شود و امضاي موافقتنامه وام به معني ضمانت دولت است.
*در وام هاي غير مستقيم ضمانتنامه مستقل توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود.
*ضمانتنامه هاي دولتي بالاترين سطح تضمين هستند.
*سطوح پايين تر عبارتند از ضمانتنامه بانكي و ضمانتنامه شركتي.

اخذ رديف اعتباري وامي و داخلي براي طرح

*استفاده از منابع وام خارجي مستلزم وجود منابع مكمل داخلي است.
*رديف اعتبار براي منابع داخلي محل تصويب اعتبار در بودجه هاي سنواتي است.
*سقف استفاده از منابع وامي در رديف بودجه هر سال تعيين مي شود. اين امر محدوديت هايي در استفاده از منابع خارجي مي تواند ايجاد كند.

اخذ مجوز خزانه براي افتتاح حساب مخصوص پروژه و افتتاح حساب

*در وام هاي بانك توسعه اسلامي مكانيزم حساب مخصوص وجود ندارد و لذا لزومي به اين مرحله نيست.
*افتتاح حساب براي دستگاه ها مستلزم اخذ مجوز از اداره كل خزانه در وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
*افتتاح حساب بدون مجوز خزانه بر خلاف ضوابط است و مورد اعتراض دستگاه هاي نظارتي قرار خواهد گرفت.
*مشخصات حساب افتتاح شده، شامل نام بانك و شعبه و كد و شماره سويفت بايد به وام دهنده اعلام شود.

مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي براي پروژه

*موافقتنامه سندي است كه طي آن سازمان برنامه و بودجه به دستگاه اجازه شروع فعاليت هاي مستلزم خرج را مي دهد.
*تاخير در مبادله موافقتنامه سبب سر در گمي عوامل اجرايي دستگاه مجري مي شود.

پيش بيني اعتبارات داخلي بر اساس برنامه تداركات و درج در بودجه هاي سالانه و درخواست تخصيص در فصول

*براي پر كردن رديف هاي بودجه اي بايد برآوردي از حجم كارهاي قابل اجرا در هر يك از سال هاي اجراي پروژه صورت گيرد و در قالب پيشنهاد بودجه به سازمان برنامه ارائه گردد.
*در مواردي سازمان مذكور نظر مشورتي سازمان سرمايه گذاری را براي قبول اعتبار اخذ مي نمايد.
*پس از تصويب بودجه بايد در هر فصل درخواست تخصيص اعتبار به سازمان برنامه ارائه شود. تصويب بودجه به معني تخصيص نيست.

سلب مسئولیت مانیتورینگ بیگ والت
بیگ والت یک سیستم مانیتورینگ است نه معرفی سایت های معتبر پس این سایت هیچگونه ارتباطی با پروژه های معرفی شده در سایت ندارد. سرمایه گذاری در پروژه های آنلاین همانند پروژه های فیزیکی دارای ریسک بوده و تصمیم به سرمایه گذاری و هر گونه سود و زیان به عهده‌ی شخص شماست. چنانچه به هر دلیل فکر می‌کنید نمی‌توانید در این تجارت موفق باشید از هر گونه سرمایه گذاری در پروژه‌ها جداً بپرهیزید. همه بنرها و پیوندها در اینجا فقط تبلیغات هستند. ما هیچ تبلیغی را تأیید یا تضمین نمی کنیم.
[بیشتر...]

بازگرداندن 100% سود زیرمجموعه‌ها
جزئیات کامل پرداخت را همراه با یک شماره حساب (هر ارزی که سرمایه کردید.) برای واریز سود، برای ما در بخش دیدگاه ها ارسال کنید.
[مشاهده قوانین...]

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن