گیشه مقالات

مطالعه، مطالعه و باز هم مطالعه ….

بیشتر کسانی که سواد خواندن و نوشتن ندارند در مقایسه با انسان های باسواد در فقر به سر می برند.
باور داشته باشید یا نه مطالعه می تواند بر توانائی های اقتصادی شما تاثیر بگذارد و کسب درآمد را برای شما آسان تر می کند. اگر هر روز مطالب جدید مطالعه کنید این تاثیر قوی تر می شود.

کسانی که عادت به مطالعه دارند چیزهای جدید را خیلی سریع تر و ساده تر یاد می گیرند.

 

دکمه بازگشت به بالا