سایت و ارز دیجیتال اسکم

سایتها و ارزهای دیجیتالی کلاهبردار

سایت و ارز دیجیتال اسکم را بشناسید تا وقت و سرمایه شما هدر نرود.
با ایجاد ارزهای جدید تقلب و کلاهبرداری در ارزها هم زیاد شده است.
سایتهای هستند که در قبال دریافت ارز شما چند برابر آن را به شما میدهند.
و سایتهای هم هستند که از شما درخواست سرمایه گذاری و دریافت سود میکنند.
و یک شیوه دیگر ارائه ارز جدید و جذب سرمایه است به صورت که با خبر ایجاد یک ارز جدید
شما را به سرمایه گذاری تشویق میکنند و پس از پایان دوره جذب سرمایه ارز هم نابود میشود.
برخلاف تقریباً تمامی پول‌های دیگر در جهان، هیچ حکومتی روی این پول نظارت و کنترل ندارد.
قبل از وارد شدن به دنیای ارزهای دیجیتال احتیاط، امنیت، اصل بازگشت ناپذیری را فراموش نکنید.
اگر شخصی به شما وعده مقدار زیادی ارز دیجیتال رایگان داد، آگاه باشید که فریب و دروغی بیش نیست.

بستن