بازاریابی و فروش

بازاریابی و فروش, برندینگ و تبلیغات

بازاریابی شامل هر اقدامی است که شما به منظور دستیابی به مشتریان و ترغیب آن‌ها انجام می‌دهید.
فروش شامل هر اقدامی است که شما آن را با هدف بستن قرارداد فروش و گرفتن امضای مشتری انجام می‌دهید.
فروش به نتایج توجه کمی دارد و فقط به رشد می‌اندیشد.
اما بازاریابی در جستجوی افق‌های دوردست و رسیدن به مرحله توسعه است.
بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی – اجتماعی تعریف می‌شود. که افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادلهٔ کالا
با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند.
موفقیت هر کسب و کاری به شیوه بازاریابی آن بستگی دارد.
ما در این بخش استراتژی های بازرایابی و فروش را به شما آموزش میدهیم.
تمامی مقالات و آموزشها و ایده های نوین بازاریابی و فروش را میتوانید در این بخش ببینید:
بازاریابی, فروش, تبلیغات, برندینگ, اینترنت مارکتینگ, مشاوره بازاریابی, دیجیتال مارکتینگ, همکاری در فروش,
برندسازی و…

بستن