سایت کلیکی اسکم

سایت های کلیکی کلاهبردار و اسکم

سایت کلیکی اسکم
سایت اسکم یا سایت کلاهبردار به سایتی گفته می شود که پرداختی ندارد.
لیست سایت های اسکم و کلاهبردار یا تعطیل شده ایرانی و خارجی سایتهای کلیکی خارجی کلاهبردار, سایتهای اسکم خارجی
سایت کلیکی اسکم شده, سایت های کلیکی کلاهبردار ایرانی ماینتورینگ سایت های اسکم و کلاهبردار و غیرفعال شده
بررسی سایت های پی تی سی نتورک PTC (پرداخت به ازای کلیک)
سایت‌های اسکم شده / سایت‌های کلاهبردار خارجی scam  سایت های که در این بخش قرارداند هیچ گونه پرداختی نخواهند داشت.

ما فعالیت در سایت های کلیکی را پیشنهاد نمیکنیم چون در برابر وقتی کی میگذارید پول کمی به دست میاورید.
مگر اینکه در چند سایت معتبر به صورت خیلی جدی کار کنید و زیرمجموعه های زیادی داشته باشید.

سایت های کلیکی که دارای تبلیغاتی با ارزش بیش از 5 سنت می باشند مشکوک به کلاهبرداری هستند.
وقت و سرمایه خود را در سایت کلیکی اسکم تلف نکنید!

بستن