iraniantraders

umoforex

hushetalayi
dogeminers
invexpert

irandogebank

استارتاپ و کارآفرینی

از اجرای ایده استارتاپ و کارآفرینی تا ایجاد کسب و کار و رسیدن به درآمد


iraniantraders

umoforex

hushetalayi
dogeminers

ایجاد یک استارتاپ (شرکت نوپا) و رشد و بلوغ آن و در نهایت رسیدن به یک کسب و کاری تجاری می تواند یک کارآفرینی باشد. کارآفرینی یک استارتاپ تجاری سازی شده بسیار مقرون به صرفه تر از کارآفرینی در صنعت است.


دکمه بازگشت به بالا
بستن