dogeminers
dellminer

بازاریابی و فروش

بازاریابی و افزایش فروش

آموزش بازاریابی و فروش – بازاریابی: شامل هر اقدامی است که شما به منظور دستیابی به مشتریان و ترغیب آن‌ها انجام می‌دهید. فروش: شامل هر اقدامی است که شما آن را با هدف بستن قرارداد فروش و گرفتن امضای مشتری انجام می‌دهید.
شما برای افزایش مشتریان خود و در نتیجه افزایش فروش، ارائه خدمات، برندینگ و دیده شدن ملزم به بازاریابی به روشهای نوین و کم‌هزینه هستید که در مقابل بازدهی بالای داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن