دانستنی‌های ارز دیجیتال

تعاریف و اصطلاحات ارزهای دیجیتال

دنیای ارز دیجیتال هم مثل هر دنیای دیگری تعاریف و اصطلاحات مخصوص به خوئش را دارد.
در این بخش به معرفی تعاریفی دانستنی‌های ارز دیجیتال همچون ساتوشی، استخراج، هش، فورک و…
، آموزش های مرتبط با ارزهای دیجیتالی و تحلیل و بررسی آنها  می‌پردازیم.
چگونگی به وجود آمدن ارزهای دیجیتال به کمک چندین زبان برنامه نویسی و تکنولوژی هر ارز دیجیتال را بررسی کرده و سازنده‌گان آنها را نیز معرفی میکنیم.

بستن