iraniantraders

umoforex

hushetalayi
dogeminers
invexpert

irandogebank

قانون‌گذاری و امنیت

رعایت دستورالعمل‌ها، قانون‌گذاری و امنیت در کسب و کارها


iraniantraders

umoforex

hushetalayi
dogeminers

یکی از مسائل بسیار مهم دنیای کسب و کار و رقابت، آگاهی به قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های کسب و کارها می‌باشد. به عبارت دیگر برای رسیدن به درک صحیح از عرصه کسب و کارها و موفقیت در این زمینه باید علاوه بر شناخت این حوزه، به قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های ضروری آن آگاهی داشت.
(قواعدی که قانون نامگذاری می‌شوند همگی لازم الاجرا می باشند به این معنی که امکان تخلف از آن‌ها وجود ندارد.)


دکمه بازگشت به بالا
بستن