iraniantraders

umoforex

hushetalayi
dogeminers
invexpert

irandogebank

پول و ثروت

مدیریت و افزایش پول و ثروت برای داشتن وضعیت مالی بهتر در آینده


iraniantraders

umoforex

hushetalayi
dogeminers

اگر واقعاً می‌خواهید در فراوانی زندگی کنید. این باور را در خود تقویت کنید. در زندگی هر چیزی که بیشتر بر روی آن تمرکز کنید، بیشتر آشکار می شود. تنها پولدارانی احساس شادکامی می کنند که پول و ثروت را برای رسیدن به هدف های خود می خواهند، نه برای آینده ای که هرگز نمی رسد، نه پز دادن بیمارگونه و نه برای صرفا پولدارتر بودن. پول فقط زمانی ارزش دارد که با مثلا کالا، ملک، طلا یا کمک به دیگران مبادله شو دو نه با یک عمرزندگی فرد معاوضه شود.


دکمه بازگشت به بالا
بستن