کارآفرینی

کارآفرینی, سرمایه گذاری و طرح های توجیهی

ارائه برترین طرح های کار آفرینی و پربازده
کارآفرینی به فرایند خلق ارزش جدید (مادی یا معنوی) از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن
ریسکهای ناشی از آن گفته می‌شود.
به زبان ساده تر کارآفرینی, توسعه کسب و کاری است که با یک ایده نوپا و از صفر شروع به
عمل می کند و این ایده را به مرحله اجرایی می رساند تا به یک کار سودده تبدیل شود.
همچنین تمامی نیازهای ایجاد این شغل‌ها شامل: دانسته های پیش نیاز, سرمایه و هزینه مورد نیاز,
الزامات و… را بررسی میکنیم.
با راه اندازی یک کار پرسود و مورد علاقه برای خود و دیگران ایجاد شغل کنید و یک کارآفرین شوید.
کارآفرین, ایده‌های خود را با قدرت به انجام برساند و ریسک های موجود در مسیر را می بپذیرد.
مقالات این بخش شامل: فرصت های سرمایه گذاری, طرحهای توجیهی, شغل های پرسود و… است.

بستن