طرح توجیهی و فرصت های سرمایه‌گذاری

انجام مطالعات امکان سنجی

فرصت های سرمایه گذاری رایگان, خلاصه‌ای از طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی در حوزه های مختلف:
انرژی، پرورش دام و طیور، کشاورزی و صنایع تبدیلی، خدمات، راه‌اندازی، احداث و…
طرح توجیهی یا بیزینس پلن معادل واژه انگلیسی Feasibility Study Report می باشد.
طرح توجیهی عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی و مالی
مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.
در انتهای مقالات این بخش، خلاصه‌ای از طرح شامل: سرمایه گذاری ثابت، سرمایه در گردش، سوددهی،
کل سرمایه گذاری موردنیاز، مساحت موردنیاز، اشتغالزایی طرح، دوره بازگشت سرمایه را برررسی کرده‌ایم.
مطالعات امکان سنجی را فرآیندی کنترل شده جهت شناسایی فرصت ها و تهدیدهای اجرای یک پروژه اقتصادی
یا ورود به یک موقعیت سرمایه گذاری دانست.
مطالعات بازار (Market Study)، توجیه پذیری فنی (Technical Feasibility)، و تجزیه و تحلیل مالی (Financial Analysis)
بخش های یک مطالعه امکان سنجی هستند.

بستن