سلب مسئولیت

ما هیچ مسئولیتی در قبال سرمایه گذاری شما نداریم!

مطالب و نکاتی که در زیر آورده شده را حتما مطالعه کنید تا درآینده دچار مشکل نشوید.
توجه: بدون شک و تردید حتماً هر روز موجودی بالانس اکانت خود را از سایت های اینترنتی برداشت کنید چون هر لحظه احتمال اسکم شده وجود دارد.

« بر کسی پوشیده نیست که هر نوع سرمایه گذاری و فعالیت کاری اعم از اینترنتی و غیراینترنتی همواره با ریسک همراه بوده، بنابراین با دقت کامل و در کمال صحت عقل، بررسی و انتخاب کنید و تصمیم نهایی خود را برای شروع کار بگیرید. »

عدم اجبار به سرمایه گذاری

ما برای کسب سود از زیرمجموعه‌ها کسی را اجبار به سرمایه‌گذاری نخواهیم کرد. لذا تصمیم فعالیت در سایت های معرفی شده و سود و ضرر شما در این گونه سایت ها برعهده خود شما کاربران خواهد بود و بیگ والت هیچ مسئولیتی در این مورد قبول نخواهد کرد.

حتماً به نکات نیز توجه کنید!!

  • برای سرمایه‌گذاری هیچ وقت مخارج زندگی روزانه خود را وارد این کار نکنید.
  • برای جورکردن سرمایه اولیه هیچگاه اقدام به فروش اموال و دارایی‌های خود نکنید.
  • درست است که ریسک کردن باعث موفقیت خواهد شد ولی هیچ وقت با تمام دارایی‌های خود ریسک نکنید. هیچ گاه
  • بیشتر از 30% سرمایه خود را وارد سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک اینترنتی نکنید.
  • رویا و آرزوی یه شبه پولدار شدن را به کمک سایتهای سرمایه گذاری اینترنتی نداشته باشید. چون داشتن طمع باعث میشود که در یک لحظه تصمیمی نادرست بگیرید.
  • اگر پول زیادی را میخواهید در سایتهای اینترنتی سرمایه کنید هیچ وقت کل سرمایه را در یک سایت واریز نکنید! سرمایه خود در بین چندین سایت فعال و معتبر پخش کنید.
  • اگر سایتی سود شما را واریز کرد دلیلی بر واریز دوباره سود به شما ندارد. برای سرمایه‌گذاری دوباره، سایت باید یک بار دیگر مورد بازبینی قرار بگیرد.
  • چنانچه به هر دلیلی فکر میکنید که نمیتوانید ریسک این کار را بپذیرید از هر گونه سرمایه گذاری اینترنتی در سایت های معرفی شده جداً خودداری کنید.
دکمه بازگشت به بالا