انواع روش کسب درآمد

  • طرح توجیهیتصویر از حمایت های اجتماعی کارگران

    حمایت های اجتماعی کارگران

    انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند و برای بسیاری از افراد حقیقت این است که آنها وقت بیشتری نسبت به همسر یا خانواده خود را در محل کار با همکاران خود می گذرانند. یک تحقیق در حال رشد مشاهده کرده است که حمایت اجتماعی عامل مهمی است که بر سلامت و رفاه تأثیر می گذارد. این یافته ها، محققان و همچنین دست اندرکاران را به بررسی مکانیزم های پشتیبانی اجتماعی در محیط کار و پیوندهای مربوط به آن با سلامت و رفاه کارگران، همچنین بررسی چگونگی ادغام حمایت اجتماعی در سیاستها، شیوه ها و مداخلات در محل کار ترغیب میکند. مقاله…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا