بررسی شغل های جدید

  • کسب درآمد اینترنتیتصویر از بررسی شغل متصدی بایگانی و خاطره نویسی دیجیتال در سال 2020

    بررسی شغل متصدی بایگانی و خاطره نویسی دیجیتال در سال 2020

    متصدی بایگانی و خاطره نویسی دیجیتال دارای مسئولیت هایی است، شامل نظارت ، هماهنگی و نظارت بر مجموعه بایگانی ها و پروژه ها و به ویژه بایگانی های دیجیتال نواست. لیست شغل های نو ظهوراین مسئول بایگانی دیجیتال نظارت کننده وگسترش دهنده رویه های محلی برای مدیریت دیجیتالی نوپا است که توسط CCA به دست می آید. در جهت گیری استراتژیک کسب، حفظ و دسترسی به مستندات های دیجیتالی و کاغذی تازه کار و پروژه های آموزشی مربوط به آنها کمک می کند.این مسئول به عنوان مدیر محلی Archivematica فعالیت می کند و پشتیبانی و توسعه مخزن دیجیتال CCA را…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا