بلاک

  • مقالات آموزشیتصویر از مفهوم بلاک در سیستم های دیجیتال چیست؟

    مفهوم بلاک در سیستم های دیجیتال چیست؟

    بلاک ها گروهی از معاملات قانونی را نگهداری می کنند که در درخت مرکل رمزی گذاری و اضافه شده اند. هر بلاک شامل کریگتوگرافیک هش بلاک قبلی در بلاکچین است که دو بلاک متوالی را به یکدیگر متصل می کند. بلاک های متصل به هم یک زنجیره دیجیتالی تشکیل می دهند، این سیستم تکرار شونده صحت بلاک های قبلی را تایید می کند. بعضی مواقع بلاک های جدا از هم می توانند به صورت همزمان ایجاد شوند و یک رشته موقت دیجیتالی را تشکیل دهند. جهت اطمینان بخشیدن به تاریخچه بر پایه هش هر بلاکچین یک الگوریتم مخصوص دارد تا…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا