بیل گیتس موفق

  • بدون دسته بندیتصویر از بیل گیتس – Bill Gates بنیانگذار مایکروسافت

    بیل گیتس – Bill Gates بنیانگذار مایکروسافت

    کارآفرین بیل گیتس بزرگترین تجارت نرم افزاری جهان، مایکروسافت را با پل آلن تأسیس کرد و متعاقباً به یکی از ثروتمندترین مردان جهان تبدیل شد.  بیل گیتس کیست؟  کارآفرین و تاجر بیل گیتس و شریک تجاری وی پاول آلن بزرگترین تجارت نرم افزاری جهان، مایکروسافت را از طریق نوآوری فناوری، استراتژی شغلی مشتاق و تاکتیکهای پرخاشگرانه تجارت تأسیس و تأسیس کردند.  در این روند، گیتس به یکی از ثروتمندترین مردان جهان تبدیل شد.  در فوریه 2014، گیتس اعلام کرد که از سمت خود به عنوان رئیس مایکروسافت کناره گیری می کند تا روی کار خیرخواهانه در بنیاد خود، بنیاد بیل…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا