تحلیل بنیادی سغرب

  • مقالات آموزشیتصویر از تحلیل و بررسی سهم سیمان غرب سغرب در بورس ایران

    تحلیل و بررسی سهم سیمان غرب سغرب در بورس ایران

    شركت سهامی صنايع سیمان غرب با نماد سغرب در تاريخ 24 مرداد ماه 1353 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره 437 مورخ 1353/5/24 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتی كرمانشاه به ثبت رسيد است. شركت سهامی صنايع سیمان غرب با نماد سغرب شركت سیمان غرب در تاريخ 1358/3/13 مشمول بند (ج) قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران شناخته و از تاريخ 1359/4/2 هيئت مديره منتخب سازمان صنایع ملی ايران اداره امور آن را بعهده گرفت در اجرای رای مورخ 1364/9/4 صادره از سوی هيئت پنج نفره موضوع ماده (2) متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا