توسعه حمل و نقل

  • مقالات آموزشیتصویر از فورواردر یا متصدی حمل و نقل چیست؟

    فورواردر یا متصدی حمل و نقل چیست؟

    تعريف فورواردر و جايگاه آن در حمل و نقل فورواردر یا متصدی حمل و نقلواژه فورواردر Forwarder از مصدر Forward و دارای معانی متعددی می باشد وليکن در صنعت حمل و نقل مفهوم خاصی به خود گرفته است و به شخص و فعاليتی خاص اطلاق می گردد که در عين حال طيف وسيعی را در بر ميگيرد و شايد به همين دليل گستردگی ، تعريف مشخصی از آن ارائه نگرديده است .در فرهنگ علوم اقتصادی تاليف دکتر منوچهر فرهنگ Forwarder يا Forwarding Agent به قرار ذيل معنی و تعريف شده: ((نماينده حمل و نقل ، متصدی حمل و نقل ،…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا