COMEX Trades - 6500% AFTER 100 DAYS

شتر

  • طرح توجیهیتصویر از دانستنی‌های درباره شتر برای پرورش

    دانستنی‌های درباره شتر برای پرورش

    پرورش شتر فرصتی برای استفاده از خشکسالی درحال حاضر پرورش شتر از لحاظ مدیریتی در کشور به سه شکل صورت می گیرد که عبارتند از: پرورش وحشی، پرورش نیمه وحشی و پرورش نیمه بسته. پرورش شتر از لحاظ مدیریتی 1 ـ پرورش وحشی دراین روش گله شتر بدون ساربان دردل کویر رها می شود و صاحب شترها معمولا سالی یک بار و احیانا سالی دوبار به سراغ شترهای خود می رود تا دیلاق های تازه بدنیا آمده را داغ بزند و شترهای پیرگله راحذف نموده، به کشتارگاه اعزام نماید و پشم شترها را چیده و روغن منداب بمالد و شترهای بیمار…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا