COMEX Trades - 6500% AFTER 100 DAYS

شروع کار

  • مقالات آموزشیتصویر از سوالاتی که کارآفرینان باید از خود بپرسند

    سوالاتی که کارآفرینان باید از خود بپرسند

    تقریبا تمام شرکت هایی که به تولید کالا و خدمات می پردازند از بسیاری جهات ساختاری مشابه دارند. به این معنا که برای مثال همگی آن ها باید از مزیت نسبت به رقبا برخوردار باشند، کالایی تولیدکنند که نیازی مهم از مصرف کننده را رفع می کند، با تهدیدها مبارزه و نقاط قوت خود را تقویت کنند و… اما گاه مدیران و کارآفرین ها در شناخت این ساختارهای مشترک دچار اشتباه می شوند و گاه برخی از آن ها را فراموش می کنند. در این حالت نقایصی پیش می آید که اگر به آن توجه نشود در نهایت به افول…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا