COMEX Trades - 6500% AFTER 100 DAYS COMEX Trades - 6500% AFTER 100 DAYS

مجازات

  • مقالات آموزشیتصویر از پولشویی money Laundering چیست؟

    پولشویی money Laundering چیست؟

    پولشویی چیست؟ انواع پولشویی – پولشویی در ایران – مراحل پولشویی – تاریخچه پولشویی – مجازات پولشویی پولشویی به انگلیسی Money laundering یک جرم ثانویـه و فرآیندی غیرقانونی است که طی آن شخص یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی عواید و درآمدهای حاصل از اعمال غیر قانونی (جرم اولیه و یا منشأ) را مشروعیت می بخشند. بـه عبارتی پولشویی ابزاری به منظور پاک کردن ردپای جرم منشأ تلقی میشود.منظور از درآمدهای غیرقانونی یـا پول کثیف عبارت است از درآمدهای حاصل از جرائم اولیه مانند:• قاچاق مواد مخدر و داروهای آرام بخش• آدم ربایی، قاچاق انسان و اعضاء بدن• اخاذی، ارتشا،…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا