مرغ

طرح توجیهی و فرصت های سرمایه‌گذاری

پرورش مرغ تخمگذار در قفس ، اقتصادی و بهداشتی

پرورش مرغ تخمگذار در قفس ، پرورش مرغ تخمی در قفس…

بیشتر بخوانید »
طرح توجیهی و فرصت های سرمایه‌گذاری

طرح احداث و راه‌اندازی یک واحد مرغداری صنعتی

آموزش مرغداری, مرغداری صنعتی کوچک, مرغداری چیست؟, هزینه احداث مرغداری, راه‌اندازی مرغداری کوچک, سود مرغداری مرغداری صنعتی…

بیشتر بخوانید »
طرح توجیهی و فرصت های سرمایه‌گذاری

پرورش مرغ تخمگذار و کسب درآمد از تخم مرغ ها

پرورش مرغ تخمگذار با کمترین هزینه و فروش تخم مرغ…

بیشتر بخوانید »
طرح توجیهی و فرصت های سرمایه‌گذاری

پرورش مرغ گوشتی و سود دهی سریع

پرورش مرغ گوشتی و سود دهی خیلی سرع از پرورش…

بیشتر بخوانید »
کارآفرینی

پرورش مرغ محلی با سود فراوان و سرمایه کم

پرورش مرغ محلی (پرورش مرغ بومی) با حداقل امکانات ،…

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن