پرداخت چک بین بانکی

  • مقالات آموزشیتصویر از چک بین بانکی چیست و تفاوت آن با چک بانکی

    چک بین بانکی چیست و تفاوت آن با چک بانکی

    چک بین بانکی (رمزدار) چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک به عهده یکی از سایر بانک ها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقداً قابل پرداخت نبوده و بایستی به حساب متقاضی در بانک منظور گردد. چک بانکی عهده سایر بانک ها در صورتی توسط بانک صادر می گردد که ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد. چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده توسط متقاضی صادر می گردد. مقررات صدور چک رمزدار برای صادر شدن این سند باید یک سری قوانین…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا