پیشرفت کردن

 • مقالات آموزشیتصویر از آموزش سازمانی و ارتقاء مهارت منابع انسانی

  آموزش سازمانی و ارتقاء مهارت منابع انسانی

  آموزش سازمانی از عوامل بسیار موثر در تغییر رفتار و ارتقاء مهارت منابع انسانی می باشد.سازمان ها متشکل از نیروی انسانی هستند و با توجه به پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی به نظر آموزش سازمان یافته کارکنان ضروی می رسد. سازمان ها به منظور هم گام شدن با جامعه موظف به پرورش و آموزش کارکنان خود با تکنولوژی روز می باشند. تعریف آموزش سازمانی OT آموزش سازمانی (Organizational Training (OT فرآیند ایجاد، حفظ و انتقال دانش در درون سازمان است. آموزش سازمانی شامل آموزش هایی برای حمایت از اهداف استراتژیک مشاغل سازمانی و برآوردن نیازهای آموزشی است که در…

  بیشتر بخوانید »
 • مقالات آموزشیتصویر از راه های برای پیشرفت کردن، درجا زدن بس است!

  راه های برای پیشرفت کردن، درجا زدن بس است!

  یکی از عوامل مهم در عدم پیشرفت در جا زدن است. درجا زدن در جا زدن موقعی اتفاق می افتد که ما از آنچه که داریم و از این دنیای پر استرس به ما میرسد راضی باشیم . مثلاً مانند کارمندی باشیم که از روز اول کاری به فکر بازنشستگی باشیم ، و یا مانند کارگری که برای بدست آوردن نان شب خانواده تلاش می کند و راضی به آن هست. این گونه افراد ممکن است امنیت شغلی داشته باشند ولی پیشرفت نه.! اگر دوست دارید زندگیتان همیشه رو به پیشرفت باشد باید قدرت ریسک و تصمیم گیری شجاعانه را…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا