کارمزد ضمانت نامه بانکی

  • مقالات آموزشیتصویر از ضمانت نامه بانکی Bank Guarantee چیست؟

    ضمانت نامه بانکی Bank Guarantee چیست؟

    ضمانتنامه بانکی Bank Guarantee سندی است که با صدور آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی تضمینی برای انعقاد قراردادها و پشتوانه ای اطمینان بخش برای اجرای قرار دادهای بازرگانی و معاملات تجاری در امر مبادله کالا و خدمات فراهم می شود. دارا بودن حساب یا افتتاح حساب به نام ضمانت خواه، تمکن کافی ضمانت خواه برای پوشش تعهدات و واقعی بودن قرارداد پایه بین ضمانت خواه و ذینفع شرایط عمومی دریافت ضمانت نامه می باشد. تعریف ضمانت نامه بانکی ضمانت نامه بانکی ، تعهد کتبی و غیر قابل برگشت، جهت پرداخت مبلغ معینی به ارز یا ریال به ذینفع ضمانت…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا