گواهینامه

 • مقالات آموزشیتصویر از گواهینامه (کارشناسی رسمی دادگستری)

  گواهینامه (کارشناسی رسمی دادگستری)

  مرجع صدور۱ : شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری مرجع صدور۲ : مرکز امور مشاوران قوه قضائیه عنوان رسمی دارنده گواهینامه : کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی امتیازات قانونی دارنده پروانه فعالیت : پس از اخذ پروانه کارشناسی رسمی دارای صلاحیت اظهارنظر کارشناسی در موضوع ارجاع شده از طرف مراجع قضایی و طرفین دعوا شرایط شرکت درآزمون و اخذ پروانه فعالیت کارشناسی رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی : متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری، بر طبق ماده ۱۵ قانون علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند. ۱-۳ – متدین به دین اسلام ، یا یکی…

  بیشتر بخوانید »
 • مقالات آموزشیتصویر از گواهینامه (مشاور رسمی مالیاتی )جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

  گواهینامه (مشاور رسمی مالیاتی )جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

  مرجع صدورگواهی پس از قبولی در آزمون : هئیت تشخیص صلاحیت جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان رسمی دارنده گواهینامه : مشاور رسمی مالیاتی امتیازات قانونی و وظایف مشاور رسمی مالیاتی : ۱ – تهیه و تنظیم برگه نمایندگی مشاوران رسمی مالیاتی و نیز نمونه های لوایح دفاعی و دادخواهی موردنیاز مؤدیان برای ارایه به مراجع مالیاتی. ۲- تعامل و همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام خدمات مالیاتی ۳- بهبود و گسترش خدمات حرفه ای مشاوره مالیاتی شرایط الزامی برای شرکت در آزمون و اخذ گواهینامه مشاور رسمی مالیاتی : ۱ –…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا